Image Wear mukana Circular Design -valmennusohjelmassa

Image Wear on mukana Suomen Circular-Design ohjelmassa

Kuva: Circular Design

Tällä viikolla alkoi kansainvälisestikin ainutlaatuinen, kiertotalouden mukaisia suunnitteluvalmiuksia kehittävä valmennusohjelma yrityksille. Circular Design – kehityspolku kohti kiertotaloutta -ohjelma on ensimmäinen yrityksille suunnattu kokonaisuus, jossa syvennytään kiertotalouden mukaisen suunnittelun periaatteisiin ja käytännön ratkaisuihin. Valmennuksesta vastaavat Design Forum Finland ja kiertotalousasiantuntija Ethica Oy kumppaneinaan VTT, SYKE, Sitra, Frankly Partners, Miltton ja Alice Labs. 

50 yritystä mukana kehittämässä toimintamalleja

Maksuttomaan pilottiohjelmaan haettiin lokakuussa mukaan eri toimialoilta yrityksiä, jotka haluavat kehittää toimintamalliaan sekä tuote- ja palvelusuunnitteluaan kohti hiilineutraalia kiertotaloutta. Ohjelma kiinnosti yrityksiä laajasti ja siihen saatiin yhteensä 71 hakemusta, joista 50 yritystä valittiin mukaan pilottivalmennukseen. Image Wear on ainoa valmennusohjelmassa mukana oleva työvaateyritys. Listan valmennusohjelmaan valituista yrityksistä löydät täältä: https://circulardesignsuomi.kiertotaloussuomi.fi/osallistujat/ 

Ympäristöneuvos Taina Nikula ympäristöministeriöstä tiivistää ajatukset ohjelmasta ja osallistujista: "Mukaan on lähtenyt edelläkävijöitten edelläkävijäjoukko. Tämä on lähtölaukaus uudelle tavalle ajatella sekä yritysten liiketoimintaa että tuotteita, ja toivottavasti ohjelma poikii uusia ideoita ja toimintamalleja keskeisillä sektoreilla. Ohjelma on osa Suomen kansallista kiertotalouden strategisen ohjelman toteuttamista.

Valinnassa etusijalla olivat yritykset, joiden toimiala tai jotka itse ovat sitoutuneet Kiertotalouden Green Dealin skenaario- ja sitoumusprosessiin. Valittavan yrityksen tuli myös pystyä resursoimaan ohjelmaan mukaan osallistujia sekä yritysjohdosta että muista avainhenkilöistä. Yritysten tuli myös varata resursseja valmennusmoduulien välissä tapahtuvaan itsenäiseen kehitystyöhön. Lisäksi yritysten tuli sitoutua antamaan palautetta ja viestimään ohjelmassa mukana olosta sekä saavutetuista tuloksista yleisellä tasolla. Pilottiryhmän yritykset edustavat laajasti eri toimialoja. Mukana on niin suur- kuin pienyrityksiä, joilla on erilaisia kehityskohteita.

"Emme halunneet sulkea pois mitään toimialoja tai yrityksiä esimerkiksi niiden koon tai liikevaihdon perusteella. Tärkeintä oli löytää mukaan osallistujia, joilla oli aito motivaatio ja tarvittavat resurssit kehittämistyöhön ja kiinnostus kiertotaloutta ja muotoiluajattelua yhdistävään uudenlaiseen valmennusohjelmaan", toteavat Design Forum Finlandin ja Ethica Oy:n hanketta vetävät Saija Malila ja Anne Raudaskoski.  
Circular-Design eli kiertotalouden mukainen suunnittelu

Kuva: Circular Design

Ei pelkästään negatiivisten vaikutusten minimointia

Valmennusohjelmassa pyritään löytämään ratkaisuja, jotka parantavat ympäristön tilaa. Tarkoituksena ei ole siis pelkkien negatiivisten vaikutusten minimointi. Kiertotalouden mukaisessa suunnittelussa tuotteita ja palveluja ei kehitetä vain yhdelle loppukäyttäjälle, vaan uudet ratkaisut suunnitellaan laajemmille kokonaisuuksille sekä tuottamaan enemmän arvoa usean elinkaaren ja käyttäjän kautta. Lue lisää: https://circulardesignsuomi.kiertotaloussuomi.fi/2022/09/12/mita-on-circular-design/ 

Valmennusohjelman tavoitteena on tuoda muotoiluosaamista kiertotalouteen perustuvan liiketoiminnan kehittämiseen. Kehitystyössä yhdistyvät niin laaja-alaisuus, asiakaslähtöisyys kuin luovuus ja kokeilevuus.

Kahden oppimispolun ohjelma 

Circular Design -valmennusohjelma koostuu sekä yritysjohdolle suunnatusta strategisesta tasosta että tuote- ja palvelukehitystyössä mukana oleville suunnatuista käytännön työhön ohjaavista kokonaisuuksista.

Circular-Design suunnitelma

Kuva: Circular Design

Pilottiyritykset kehittävät vuoden kestävän ohjelman aikana omaa tuote- tai palvelukonseptia tai arvoketjuratkaisua. Tavoitteena on, että vuoden 2023 lopussa jokaisella osallistujayrityksellä on suunniteltuna valitsemaansa kiertotalouden kehityskohteeseen stepit, joilla pilotoida ja skaalata konseptinsa.

Image Wear on mukana Circular-Design ohjelmassa

Valmennusohjelmasta askelmerkit työvaatteiden käyttöiän pidentämiseen 

Image Wear on kehittänyt palvelukonsepteja työvaatteiden käyttöiän pidentämiseen ja sitä kautta hiilijalanjäljen pienentämiseen. Työvaatelainaamosta työvaatteita voi vuokrata tarvitsemakseen ajaksi. Aarre-palvelussa puolestaan asiakkaan vaatteita kierrätetään käyttäjältä toiselle. Valmennusohjelman työpajojen kautta haetaan lisää oppia ja ymmärrystä sekä uusia ajatuksia kierrätykseen.

Ensimmäiseen luentokertaan Image Wearilta osallistuivat vastuullisuusjohtaja Kati Tukiainen, kehityspäällikkö Emma Kaappa ja suunnittelija Anu Suominen. Ensimmäistä luentoa odotettiin innostuneesti, ja odotukset täyttyivät. ”Kattava setti asiaa. Tajusi taas, miksi tätä tärkeää työtä on välttämätöntä tehdä”, kiteytti Kati ensimmäisen luentopäivän jälkeiset fiilikset.