Cliff®-tuotteet sisä- ja ulkokäyttöön

Kierre-komposiittituotteet kestävät myös pakkasta ja sopivat ulkokäyttöön. Kuvassa piknikpöytä lumen alla.

Kierre
®-palvelun Cliff®-komposiittituotteita voi tehdä sekä sisä- että ulkokäyttöön. Testasimme komposiittimateriaalin pakkasenkestävyyttä ja palamisominaisuuksia. Pakkaskestävyyttä selvitettiin isku- ja taivutuskokeilla. Polttokokeessa analysoitiin savun tiheyttä ja toksisuutta eli myrkyllisyyttä. Kokeessa tutkittiin erityisesti, voiko materiaalista syntyä haitallisia palokaasuja sisätiloissa tapahtuvassa tulipalossa. 


Pakkanen saa paukkua – Cliff® kestää 

Cliff®-komposiitin pakkasenkestoa selvitettiin pitämällä materiaalia kaksi kuukautta -35°C lämpötilassa. Pakkasaltistuksen vaikutusta materiaaliin tutkittiin Charpy-iskukokeiden ja taivutuskokeiden avulla. Kokeet tehtiin kahden viikon välein. Materiaalinäytteet olivat koko kahdeksan viikon pakkasaltistuksen ajan -35°C asteessa. 

Kierre-komposiittipenkki, Lahden koirapuistossa oleva penkki täysin lumen alla.

Komposiittimateriaali on päältä kovaa ja tasaista; sisältä se on ilmavampaa ja siksi hieman pehmeämpää. Tämän ominaisuuden takia testituloksissa on hieman hajontaa eri testikappaleiden välillä. Taivutuslujuuksissa keskiarvot ja keskihajonnat ovat kuitenkin samansuuntaisia. Kylmäaltistus laskee jonkin verran taivutuslujuutta: taivutuslujuus laskee, mitä kauemmin materiaalia pidetään kylmässä. Lopputulos kuitenkin on, että materiaali säilyttää taipuisuutensa myös jäätyneenä eikä katkea pakkasen vaikutuksesta herkemmin. 

Iskulujuudessa tulokset ovat päinvastaiset: pakkanen parantaa iskulujuutta. Pakkasen vaikutuksesta materiaalin pinta kovenee tai tiivistyy, jolloin iskulujuus kasvaa eli materiaali kestää iskuja paremmin pakkasessa. 
Pakkaskestävyyden tulokset osoittavat, että Cliff®-komposiittimateriaali sopii hyvin myös Suomen talviolosuhteisiin. 

Kierre-komposiittipenkki kestää hyvin pakkasta ja lunta.

Savua syntyy, myrkkykaasuja ei 

Koska Cliff®-komposiittituotteita voidaan käyttää myös sisätiloissa, tutkimme, voiko siitä syntyä haitallisia palokaasuja. ISO 5659-2 (Smoke and toxicity test EN 17084) standardin mukaisessa polttokokeessa analysoitiin palavan materiaalin tuottamaa savua. Savusta määritettiin sen tiheys ja toksisuus eli myrkyllisyys. 


Sisätilamateriaalit luokitellaan myrkyllisyysindeksin (CITg) mukaan palovaaraltaan kolmeen eri vaaran tasoon: HL1, HL2 ja HL3, joista HL1:llä on lievimmät vaatimukset. HL3-luokassa on korkeimmat vaatimukset ja tähän luokkaan kuuluvat mm. vaativat maanalaiset sisätilat. Cliff®-komposiitti (EN ISO 5659-2 ja EN 45545-2) yltää korkeimpaan vaaraluokitusluokkaan HL3. Optisen savuntiheyden (vähimmäisvalonläpäisykyky) maksimiarvoltaan (Ds.max) Cliff®-materiaali yltää HL1-luokkaan. Komposiittimateriaalista muodostuu savua, mutta siitä ei synny palaessa myrkyllisiä kaasuja. Polttokoe osoitti, että Cliff®-komposiittituotteet sopivat hyvin myös sisäkäyttöön.