Näkyvät varoitusvaatteet eri työtehtäviin

Työvaatteet talveen Image Wearilta. Lämpimät, suojaavat ja näkyvät takit ja housut työskentelyyn ulkona.

Huomiovaatteet turvaavat työntekijää

Huomio- eli varoitusvaatteet on tarkoitettu työtehtäviin, joissa pitää turvata työntekijän näkyvyys. HiVis- eli näkyvät varoitusvaatteet suojaavat työntekijää esimerkiksi rakennustyömailla, työmaakoneiden läheisyydessä työskennellessä, rautateillä, satamissa ja lentokentillä, puhtaanapidossa ja jätehuollossa, varastotöissä, palo-, pelastus- ja poliisitoimen kenttätehtävissä, liikenteenohjauksessa sekä muissa tilanteissa, joissa työskennellään liikkuvien ajoneuvojen lähellä.

Heikko valaistus tai huonot sääolot heikentävät työntekijän näkyvyyttä. Työntekijä voi olla vaikeasti havaittavissa aamu- tai iltahämärän, pimeyden, sumun, sateen tai pölyn takia.

EN ISO 20471:2013 määrittelee varoitusvaatteiden ominaisuudet 

Kansainvälinen EN ISO 20471:2013 -standardi määrittelee huomiovaatteiden eli erittäin näkyvän vaatetuksen vaatimukset. Standardi määrittelee fluoresoivien ja heijastavien materiaalien määrät, niiden pinta-alojen minimivaatimukset kolmelle eri näkyvyysluokalle sekä materiaalien sijoittelun vaatimukset. Standardi määrittelee myös fluoresoivien materiaalien värit. Koska fluoresoiva materiaali ei heijasta, siitä ei ole hyötyä pimeässä.

Standardi asettaa vaatimukset myös fluoresoivien ja heijastavien materiaalien suorituskyvylle. Fluoresoivien materiaalien väri ja luminanssi testataan ennen pesua ja maksimipesukertojen jälkeen. Myös heijastavien materiaalien toiminta testataan sekä ennen pesua että maksimipesumäärän jälkeen.

Näkyvä varoituskuoritakki on täysin teipattu ja antaa suojaa sateeseen, tuuleen ja pimeään. Ammattilaisille suunnitellut varoitussuojavaatteet Image Wearilta.

Fluoresoivat värit päivänvaloon ja hämärään

Fluoresoiva materiaali on kangasta tai kalvoa, joka on käsitelty fluoresoivalla pigmentillä. Fluoresoiva pigmentti lisää näkyvyyttä niin päivällä ja hämärässä kuin sumussa, sateessa ja pölyisissä olosuhteissa. Koska fluoresoiva materiaali ei heijasta keinovalossa tai pimeällä, siitä ei ole hyötyä pimeässä työskennellessä. 

Fluoresoivan standardin mukaisia värejä on kolme: keltainen, oranssi ja punainen. Keltainen erottuu yleensä parhaiten, koska sen luminanssi eli valovoima on suurempi kuin oranssin ja punaisen. Tummemmat värit imevät itseensä huomattavan osan valosta. Lumisissa olosuhteissa oranssi kuitenkin erottuu kontrastin ansiosta paremmin kuin keltainen. Työvaatteen väriä valitessa kannattaa siis valita väri, erottuu hyvin työympäristöstä.

Heijastava materiaali tarvitsee valonsäteen

Koska fluoresoiva materiaali ei erotu pimeässä, vaatteisiin tarvitaan heijastavaa materiaalia. Heijastimet eivät ole itsevalaisevia, vaan ne tarvitsevat heijastaakseen valonlähteen. Heijastavassa materiaalissa on mikroskooppisen pieniä lasipalloja tai pieniä prismoja, jotka ohjaavat valonsäteen heijastumista ja joista valonsäde taittuu takaisin tulosuuntaansa. Heijastin näkyy parhaiten kapeassa valokeilassa lähellä valonlähdettä. Harmaalla heijastavalla materiaalilla on hyvä heijastusteho.

Heijastavien materiaalien tulee näkyä vaatteen joka puolelle niin, että työntekijä on havaittavissa kaikilta suunnilta. Heijastavien materiaalien tulee muodostaa kuvio, jonka perusteella voi hahmottaa työntekijän asennon ja liikkumisen. 

Jos varoitusvaatetta käyttävän työskentelyalueella on optisesti toimivia laitteita, on varmistettava, etteivät heijastimet häiritse näiden laitteiden toimintaa.

Yhdistetty materiaali turvaa hämärässä

Varoitusvaatteet työn vaatimuksiin. Naisille omat mallit Image Wearilta.

Yhdistetty materiaali sisältää sekä fluoresoivaa taustamateriaalia että heijastavaa materiaalia. Yhdistetyn materiaalin näkyvyys korostuu erityisesti hämärässä.

Varoitusvaatetuksen kolme luokkaa

Standardi EN ISO 20471:2013 määrittelee kolme suojausluokkaa, jotka määräytyvät fluoresoivan ja heijastavan materiaalin määrän mukaan. Luokan 3 varoitusvaatteilla on paras näkyvyys. Fluoresoivan taustamateriaalin pinta-alan on oltava vähintään 0,8 m2 ja heijastavan materiaalin pinta-alan vähintään 0,2 m2. Pienimmät koot (esim. XS ja S9 eivät yleensä saavuta luokan 3 tasoa, koska taustakangasta ei ole tarpeeksi heijastinten sijoittelua varten. Luokan 3 varoitusvaatteen tulee peittää vartalo, hihoissa ja lahkeissa on oltava heijastavat nauhat. Lahkeiden tulee olla täyspitkät. Luokan 3 varoitusvaatetus on pakollinen esim. liikenteen välittömässä läheisyydessä työskennellessä ja ohiajavien autojen nopeus on suurempi kuin 60 km/h. Luokka 3 näkyy liikennenopeuksissa 90 km/h asti.

Luokan 2 varoitusvaatteissa fluoresoivaa materiaalia on oltava vähintään 0,5 m2 ja heijastavaa materiaalia vähintään 0,13 m2. Luokan 2 vaatteet sopivat työskentelyyn yleisillä teillä, joilla liikennenopeus on enintään 50 km/h.

Luokan 1 varoitusvaatteet ovat näkyvyydeltään heikoimpia. Niissä fluoresoivaa taustamateriaalia on oltava vähintään 0,14 m2 ja heijastavaa materiaalia vähintään 0,10 m2. Luokan 1 vaatteet eivät sovellu yleisillä teillä työskentelyyn. Nämä vaatteet sopivat työskentelyyn täydessä tai osittaisessa päivänvalossa sisätiloissa.

Korkeamman suojausluokan voi saavuttaa joko yhdellä vaatteella tai yhdistelemällä useampia vaatekappaleita. Katso yhteissertifiontitaulukko täältä.

Taustamateriaalin on jakauduttava tasaisesti suhteessa 50 % ± 10 % vaatteen etu- ja takaosaan. Fluoresoivan taustamateriaalin on kierrettävä niin vartalo, hihat kuin lahkeet. Vaatteissa heijastinnauhojen leveyden tulee olla 50 mm.

Jos vaatteisiin lisätään logoja tai muita merkkejä, tulee varmistaa, etteivät logot ja merkit peitä liikaa näkyvyyttä.

Led-liivi lisää työturvallisuutta hämärässä työskennellessä. Sen ansiosta työntekijä näkyy joka suuntaan, myös ylöspäin. Image Wear - älytuotteet.

Led-valot varmistavat näkyvyyden pimeässä

Led-valot tuovat näkyvyyttä pimeisiin työolosuhteisiin, joissa ei ole ulkopuolista valonlähdettä. Esimerkiksi Image Wearin LED-varoitustakin ja LED-varoitusliivin valokuitunauha näkyy 360° kaikkiin suuntiin. Valokuitunauhaa säädetään etutaskussa olevalla ohjaimella. Valonauhan voi asettaa palamaan yhtäjaksoisesti tai vilkkuen. Valot palavat kirkkaimmalla teholla noin 5 tuntia. Valonauhan virranlähteenä toimiva akku on irrotettava ennen led-vaatteen pesua.

Kuluminen ja lika vähentävät näkyvyyttä

Varoitusvaatetta ei kannata säilyttää suorassa auringonvalossa, sillä fluoresoiva materiaali voi haalistua, jolloin sen näkyvyysteho heikkenee. Myös kuluminen ja lika heikentävät vaatteen näkyvyyttä. Varoitusvaatteita pestessä tulee noudattaa pesuohjeita ja pestä ne samanväristen vaatteiden kanssa.

Jos käytetyn vaatteen väri on selvästi haalistunut uuteen vaatteeseen verrattuna tai lika ei enää lähde pesussa pois, on aika hankkia uusi varoitusvaate. Jos heijastin on kulunut tai vaurioitunut, vaate on vaihdettava uuteen.

Työvaatteen oikea koko on työturvallisuutta. Omat mallit miehille ja naisille lisäävät istuvuutta ja antavat oikeanlaista suojaa työssä. Image Wear - Parempia Työpäiviä

Varoitusvaatteen istuvuus lisää turvallisuutta

Varoitusvaatetta valittaessa tulee ottaa huomioon työtehtävä, jossa vaatetta käytetään. Työasennot, työn likaisuus ja sää vaikuttavat valintaan. Työtehtävässä voi olla myös muita suojaustarpeita, kuten palosuojaus ja vedenpitävyys.

Vaatteen istuvuus lisää turvallisuutta. Siksi Image Wearilla on omia malleja miehille ja naisille. Kyse ei ole pelkästään käyttömukavuudesta, vaan myös työturvallisuudesta. Liian iso vaate voi tarttua herkemmin työkoneisiin. Istuva vaate pysyy paikoillaan, joustaa työtehtävän vaatimien liikkeiden mukana eikä haittaa työn tekemistä.

Pidä takki kiinni parhaan näkyvyyden varmistamiseksi. Vaikka työskentelisit kuumissa, hiostavissa työolosuhteissa, älä kääri hihoja tai lahkeita, sillä huomiovaatteiden teho ja samalla luokitus saattaa heikentyä.

Image Wear logo
Parempia Työpäiviä - Image Wear