Whistleblowing-ilmoituskanava

Whistleblowing sivustolla voit tehdä ilmoituksen epäilemästäsi väärinkäytöksestä yrityksestä.

Meille on tärkeää, että henkilöstö ja sidosryhmät voivat nostaa rohkeasti esiin havaitsemiaan väärinkäytösepäilyjä. Olemme ottaneet sivustollamme käyttöön Whistleblowing-ilmoituskanavan. Whistleblowing on tärkeä osa yrityksemme GRC- eli hallinto-, riskienhallinta- ja vaatimustenmukaisuus-järjestelmää. Yrityksemme code of conductiin eli vastuullisuusperiaatteisiin olemme kirjanneet eettiset periaatteemme, jotka määrittelevät toimintatavat, joihin olemme sitoutuneet. Lue lisää täältä.

Ilmoituskanavan kautta voivat epäilemästään väärinkäytöksestä ilmoittaa niin yrityksemme työntekijät kuin ulkoiset sidosryhmät. Kanavan kautta voi ilmaista huolensa tai epäilynsä asiasta, joka rikkoo hyvän liiketavan mukaisia periaatteita, arvojamme tai ohjeistuksiamme. Organisaatiomme jäseniä rohkaisemme ottamaan esimerkiksi työsuhteeseen liittyviä asioita puheeksi esimiehen tai HR:n kanssa. Ilmoituskanava mahdollistaa myös nimettömän ilmoittamisen.

Milloin kannattaa tehdä ilmoitus?

Keräämme koko ajan tietoa ympäristömme informaatiotulvasta. Tulkitsemme asioita ja teemme niistä johtopäätöksiä. Toisinaan johtopäätös on oikea, toisinaan tulkitsemme tilanteen väärin. Toimi aina rehellisesti ja vilpittömin mielin. Älä tee vahingoittamistarkoituksessa tai perätöntä väärinkäytösilmoitusta.

Toivomme, että teet ilmoituksen omalla nimelläsi. Halutessasi voit jättää ilmoituksen myös nimettömänä.

Mikä on whistleblowing-ilmoituskanavassa ilmoitettava väärinkäytös?

Esimerkkejä toiminnasta, josta voi ilmoittaa ilmoituskanavan kautta:
  • taloudelliset väärinkäytökset, verotusrikkomukset sekä petokset ja korruptio
  • epäily lahjuksen antamisesta tai vastaanottamisesta
  • kuluttajansuojan vaarantaminen
  • ympäristörikkomukset kuten kemikaaliturvallisuuden vaarantaminen, säteily- ja ydinturvallisuuden vaarantaminen ja
  • vakavat tietoturva- tai tietosuojaloukkaukset.

Näitä väärinkäytöksiä työnsä yhteydessä havainnut ja niistä ilmoittava voi saada ilmoittajansuojalain tarkoittamaa ilmoittajansuojaa.

Ilmoitusten käsittely ja ilmoittajan identiteetin suoja

Käsittelemme kaikki ilmoitukset huolellisesti ja luottamuksellisesti sekä ryhdymme tarvittaviin toimenpiteisiin. Järjestelmä tallentaa vain antamasi tiedot, ei teknisiä tunnisteita, kuten IP-osoitetta. Saat henkilökohtaisen tunnisteen, jonka avulla voit palata katsomaan, miten käsittely etenee, ja vastaamaan sinulle mahdollisesti osoitettuihin kysymyksiin.

Lue lisää ilmoituksen tekemisestä täältä.

Jos sisäinen kanavamme ei toimi, voit tehdä ilmoituksen ilmoittajansuojelulaissa tarkoitetuista väärinkäytöksistä oikeuskanslerin keskitetylle ulkoiselle ilmoituskanavalle. Huomaathan, että organisaation toiminnassa esiintyvistä epäsäännöllisyyksistä tulee ilmoittaa ensisijaisesti oman sisäisen raportointikanavamme kautta, jotta saa ilmoittajansuojaa. 

Tietojen poistaminen

Rekisterin henkilötietoja säilytetään luottamuksellisina. Tietoja säilytetään niin kauan kuin niitä tarvitaan siihen tarkoitukseen, jota varten ne on kerätty ja käsitelty, tai niin kauan kuin laki ja säännösten mukaiset tiedon säilyttämistä koskevat vaatimukset niin edellyttävät.

Whistleblowing-ilmoituksen lähettäminen

Image Wear - Työvaatteet
Parempia Työpäiviä - Image Wear