Toimintaperiaatteemme

Tampereen pienkorjausompelimo Image Wear

Image Wear vastuullisuusperiaatteet (Code of Conduct)

Image Wear –konsernin vastuullisuusperiaatteet (Code of Conduct) perustuvat YK:n Global Compact –toimintaperiaatteisiin. Vastuullisuusperiaatteet toimivat perustana konsernin toiminnalle kaikilla liiketoiminta-alueilla ja määrittelevät toimintatavat, joiden noudattamiseen henkilöstömme on sitoutunut.


Liiketoimintaperiaatteet

Tärkein tehtävämme on kehittää ja ylläpitää taloudellisesti vakaata ja menestyvää liiketoimintaa. Kannamme vastuun työntekijöitämme, liikekumppaneitamme sekä yhteiskuntaa kohtaan.

 • Noudatamme voimassa olevaa lainsäädäntöä ja kansainvälisiä sopimuksia 
 • Kunnioitamme YK:n ihmisoikeuksien julistusta ja otamme huomioon työntekijöidemme oikeudet sekä niiden yhteisöjen oikeudet, joissa työskentelemme ja elämme.
 • Sitoudumme harjoittamaan liiketoimintaamme rehellisesti ja eettisesti.
 • Olemme valmiita avoimeen keskusteluun kaikkien niiden kanssa, joihin liiketoimintamme vaikuttaa.
 • Toimimme voimassa olevan kilpailulainsäädännön mukaisesti
 • Emme tarjoa tai ota vastaan mitään asiatonta maksua tai vastiketta, jolla houkutellaan toimimaan lainmukaista, rehellistä ja eettistä liiketoimintaa vastaan.

Vastuumme työnantajana, ostajana ja työnteettäjänä

Työntekijöiden työehtojen tulee täyttää vähintään seuraavat kansallisen lainsäädännön ja ILO:n sopimusten asettamat minimivaatimukset. 

 • Kohtelemme kaikkia työntekijöitä tasavertaisesti
 • Kunnioitamme ihmisarvoa ja yksilöllisyyttä sekä työyhteisön monimuotoisuutta, mikä merkitsee kaikenlaisen syrjinnän, uhkailun ja häirinnän kieltämistä.
 • Emme hyväksy lapsi- tai pakkotyövoiman käyttöä missään olosuhteissa.
 • Emme salli menettelyjä, joilla estetään työvoiman vapaa liikkuminen.
 • Emme palkkaa alle 15-vuotiaita, ja mikäli paikallisten normien mukainen ikäraja on korkeampi, emme palkkaa henkilöitä, jotka ovat laillista alaikärajaa nuorempia.
 • Tarjoamme turvallisen ja terveellisen työympäristön ja sitoudumme sen jatkuvaan kehittämiseen. Kirjalliset työturvallisuutta koskevat ohjeet ovat esillä ja käytössä kaikilla työpaikoillamme.
 • Kunnioitamme työntekijöiden oikeutta muodostaa ammattiyhdistyksiä tai liittyä niihin kunkin maan lakien mukaisesti.
 • Pyrimme varmistamaan, että tavarantoimittajamme ja alihankkijamme noudattavat Image Wearin Code of Conduct –periaatteita omilla sekä kolmannen osapuolen tekemillä auditoinneilla.
IW_ekotuotteet


Ympäristövastuu


Ympäristöstä huolehtiminen tarkoittaa meille vastuuta ympäristön tilasta, johon omalla toiminnalla tai tuotteiden kautta vaikutamme. Ympäristövastuumme tavoitteena on kehittää toimintatapojamme jatkuvasti vähemmän ympäristöä kuormittavaan suuntaan. Ympäristöjärjestelmämme on ISO 14001:2015 standardin mukainen.

 • Pyrimme käyttämään ympäristöystävällisempiä tekstiilejä
 • Pyrimme lisäämään materiaalien sekä tuotteiden kierrätystä
 • Minimoimme materiaalihukan
 • Lisäämme kuluttajien saatavilla olevaa tietoa tekstiilituotteissamme käytettävien materiaalien ympäristövaikutuksista.
 • Ohjeistamme käyttäjiä huoltamaan/pesemään tuotteemme ympäristöä vähiten kuormittavilla tavoilla.

Laatuvastuu

Toimintajärjestelmämme on ISO 9001:2015 standardin mukainen. Tuotteemme ovat laadultaan moitteettomia ja täyttävät toimitusajankohtana voimassa olevat lait, asetukset, standardit, kauppatavat sekä hyvät tekniset ominaisuudet.

Brodeeraamo Tampere Image Wear

Toimittajan vastuullisuusperiaatteet
(Supplier Code of Conduct)

Image Wear -konsernin toimittajien vastuullisuusperiaatteet (Code of Conduct) perustuvat YK:n Global Compact -toimintaperiaatteisiin. Vastuullisuusperiaatteet toimivat perustana toimittajayhteistyölle ja määrittelevät toimintatavat, joiden noudattamiseen toimittajamme ovat sitoutuneet.

Image Wearin yhteistyökumppanina sitoudumme noudattamaan alla olevia vastuullisuusperiaatteita:

Liiketoimintaperiaatteet

 • Tärkein tehtävämme on kehittää ja ylläpitää taloudellisesti vakaata ja menestyvää liiketoimintaa. Kannamme vastuun työntekijöitämme, liikekumppaneitamme sekä yhteiskuntaa kohtaan.
 • Noudatamme voimassa olevaa lainsäädäntöä ja kansainvälisiä sopimuksia. 
 • Kunnioitamme YK:n ihmisoikeuksien julistusta ja otamme huomioon työntekijöidemme oikeudet sekä niiden yhteisöjen oikeudet, joissa työskentelemme ja elämme.
 • Sitoudumme harjoittamaan liiketoimintaamme rehellisesti ja eettisesti.
 • Olemme valmiita avoimeen keskusteluun kaikkien niiden kanssa, joihin liiketoimintamme vaikuttaa.
 • Toimimme voimassa olevan kilpailulainsäädännön mukaisesti.
 • Emme tarjoa tai ota vastaan mitään asiatonta maksua tai vastiketta, jolla houkutellaan toimimaan lainmukaista, rehellistä ja eettistä liiketoimintaa vastaan.


Vastuumme työnantajana


Työntekijöiden työehtojen tulee täyttää vähintään seuraavat kansallisen lainsäädännön ja ILO:n sopimusten asettamat minimivaatimukset:  

 • Kohtelemme kaikkia työntekijöitä tasavertaisesti.
 • Kunnioitamme ihmisarvoa ja yksilöllisyyttä sekä työyhteisön monimuotoisuutta, mikä merkitsee kaikenlaisen syrjinnän, uhkailun ja häirinnän kieltämistä.
 • Emme hyväksy lapsi- tai pakkotyövoiman käyttöä missään olosuhteissa.
 • Emme salli menettelyjä, joilla estetään työvoiman vapaa liikkuminen.
 • Emme palkkaa alle 15-vuotiaita, ja mikäli paikallisten normien mukainen ikäraja on korkeampi, emme palkkaa henkilöitä, jotka ovat laillista alaikärajaa nuorempia.
 • Tarjoamme turvallisen ja terveellisen työympäristön ja sitoudumme sen jatkuvaan kehittämiseen. Kirjalliset työturvallisuutta koskevat ohjeet ovat esillä ja käytössä kaikilla työpaikoillamme.
 • Kunnioitamme työntekijöiden oikeutta muodostaa ammattiyhdistyksiä tai liittyä niihin kunkin maan lakien mukaisesti.


Ympäristövastuu


Ympäristöstä huolehtiminen tarkoittaa meille vastuuta ympäristön tilasta, johon omalla toiminnalla tai tuotteiden kautta vaikutamme. Ympäristövastuumme tavoitteena on kehittää toimintatapojamme jatkuvasti vähemmän ympäristöä kuormittavaan suuntaan.

 • Pyrimme käyttämään ympäristöystävällisempiä tekstiilejä.
 • Pyrimme lisäämään materiaalien sekä tuotteiden kierrätystä.
 • Minimoimme materiaalihukan.


Laatuvastuu

Valmistamme tuotteet annettujen ohjeiden mukaisesti. Teemme sisäisiä laaduntarkastuksia keskeneräisiin tuotteisiin, ja valmiit tuotteet tarkastetaan ennen Image Wearille lähettämistä. Lähetämme vastanäytteen sovitusti joko ensimmäisestä tuotantoerästä tai jokaisesta tuotantoerästä.


Auditointi

Image Wearilla on oikeus auditoida toimittajan toimintoja yhteistyön aikana. Image Wear ilmoittaa auditoinnista viimeistään kolme (3) työpäivää ennen sitä. Toimittaja lupautuu auttamaan auditoinnissa ja antamaan auditoijalle hänen pyytämänsä dokumentit.