Vastuullisuustavoitteemme

 

Korjausompelua Tampereen Image Wearin toimipisteessä. Yrityksen logobrodeerausten kiinnitys takkeihin.


Image Wear on suomalainen perheyritys ja vastuullinen toiminta on osa omistaja- ja liiketoimintastrategiaamme. Olemme kehittäneet toimintaamme systemaattisesti vastuullisemmaksi jo pitkään ja raportoineet vastuullisuudesta vuosittain vuodesta 2015 alkaen. Tutustu vastuullisuusraportteihimme täällä. Vastuullisuustyötämme ohjaavat seuraavat periaatteet:

Olemme mukana luomassa parempia työpäiviä tuotteittemme käyttäjille, asiakkaillemme ja henkilökunnallemme.

Kehitämme ympäristön kannalta kestäviä ratkaisuja ja tavoittelemme hiilineutraalia toimintaa.

Uskomme kumppanuuteen, avoimeen vuoropuheluun ja läpinäkyvyyteen sidosryhmiemme kanssa.

Jaamme vastuullisuustyömme kolmeen osaan: Palkitseva työ, luotettava kumppani ja ympäristökestävät prosessit. Alla olevassa Vastuullisuuden voimakenttä -kuvassa näkyvät eri osa-alueiden teemat.

Vastuullisuuden voimakenttä Image Wear


Palkitseva työ

Seuraamme oman henkilökuntamme työtyytyväisyyttä eNPS-kyselyllä kaksi kertaa vuodessa. Luomme moniarvoista työyhteisöä ja kehitämme anonyymia rekrytointia. Kannustamme työntekijöitämme ylläpitämään ja kehittämään ammattitaitoaan sekä kouluttautumalla että työssä oppimalla.

Luotettava kumppani

Vaatteiden valmistusketjut ovat pitkiä ja teemme työtä läpinäkyvyyden edistämiseksi. Pääosa tuotteistamme valmistetaan omilla tehtaillamme Narvassa ja Viljandissa, Eestissä. Koko henkilökuntamme on sitoutunut Code of Conductiimme, joka perustuu YK:n Global Compact -toimintaperiaatteisiin.

Omien tehtaiden lisäksi meillä on yhteistyökumppaneita Euroopassa ja Aasiassa. Julkaisemme verkkosivuillamme karttaa, josta näkee missä maissa yhteistyökumppanimme toimivat. Tulevaisuudessa meillä on tavoitteena liittää tuotteisiimme Digitaalinen passi, jonka avulla näkee ko. tuotteen valmistusketjun.

Ompelu ja silitystyö Narvan tehtaalla, Image Wearin Viron toimipisteellä

Kaikki alihankkijamme ja toimittajamme sitoutuvat toimittajien vastuullisuusperiaatteisiin. Olemme Amfori BSCI:n jäsen ja meillä on käytössä Amforin auditointitiedot. Tavoitteenamme on saada kaikki pitkäaikaiset, riskimaissa toimivat, alihankkijamme Amforin jäseniksi. Riskimaissa toimivat alihankkijamme auditoidaan säännöllisesti BSCI:n vaatimusten mukaisesti. BSCI:n sosiaaliset vaatimukset valmistajajäsenilleen vastaavat SA8000 -standardin vaatimuksia.

Ei-riskimaissa toimivissa alihankintapaikoissa valmistusasiantuntijamme seuraavat sosiaalisten vaatimusten täyttymistä kirjaamalla havaintonsa Amforin Byer’s check list -lomakkeelle jokaisella käynnillä. Olemme myös ottamassa käyttöön Amforin käyttämän omavalvontalomakkeen näissä paikoissa. Pyrimme auttamaan ja tukemaan alihankkijoitamme auditoinneissa löytyneiden puutteiden korjaamisessa. Lisäksi teemme jatkuvaa, tuotekohtaista menekin ennustamista ja pyrimme sitä kautta kuormittamaan alihankintapaikkoja tasaisesti, jotta he pystyvät suunnittelemaan ja valmistelemaan oman työnsä pitkäjänteisesti.

Intian tehtaan ompelija tekemässä trikootuotteita.

Haluamme olla vastuullinen yrityskansalainen ja pyrimme edistämään koko yhteisön hyvinvointia niillä paikkakunnilla, joissa meillä on vaikuttamisen mahdollisuuksia. Narvassa olemme tukeneet mm. lastensairaalan ja lastenkodin toimintaa. Viljandissa etsimme sopivaa kohdetta. Lisäksi lahjoitamme osan yrityksen tuloksesta hyväntekeväisyyteen tukemalla Pelastakaa Lapset Ry:n toimintaa sekä Suomessa että Intian Rajastanissa. Toinen hyväntekeväisyyskohteemme on Suomen Vesistösäätiö, jonka kautta haluamme oppia erilaisia tapoja pienentää vesijalanjälkeämme ja tukea Suomen sisävesien suojelua.


Ympäristökestävät prosessit

Meillä on sertifioitu ISO 14001 -mukainen ympäristöjärjestelmä. Järjestelmän vaatimusten mukaisesti olemme tarkastelleet toimintamme ympäristövaikutuksia kuvaamalla eri toimintojen, prosessien, toimitilojen ja tuotteiden sekä palveluiden elinkaaren aikaisia ympäristövaikutuksia. Tässä tarkastelussa tärkeimmiksi tehtäviksi ympäristön kannalta nousivat käyttämiemme kankaiden ja materiaalien ekologisuus, tuotteiden elinkaaren pidentäminen ja hävitys elinkaaren lopussa.

Tavoitteemme on olla omien toimintojemme osalta hiilineutraali vuoden 2025 loppuun mennessä. Suomen toimipisteistä kaikki omaan sähkösopimukseemme kuuluvat toimitilat käyttävät vain uusiutuvaa sähköä, käytämme Posti Green -kuljetuksia Tampereen varastolta asiakkaillemme ja kompensoimme omilta tehtailta varastolle tulevat kuljetuksemme. Olemme sitoutuneet Hiilineutraali tekstiiliala 2035 – sitoumukseen ja laskemme toimintamme hiilijalanjäljen vuosittain. 

Teetämme Tampereen toimipisteissä energiatehokkuuskatselmuksen neljän vuoden välein ja toteutamme katselmuksessa nousevat parannussuositukset.
Tuotteemme valmistetaan työvaatteisiin kehitetyistä kankaista ja materiaaleista. Se tarkoittaa sitä, että tuotteet on tehty kestämään jokapäiväistä käyttöä ja teollista pesua. Tavoitteenamme on vaihtaa kaikki käyttämämme kankaat ekologisempiin vaihtoehtoihin. Aluksi tämä tarkoittaa esim. polyesterikuidun vaihtamista kierrätyspolyesteriin, mutta sitä mukaa kun vaihtoehtoisia materiaaleja löytyy, pyrimme vaihtamaan myös muita kuituja kierrätettyihin. 
Ympäristön kannalta tärkeintä on pitää tuote käytössä mahdollisimman pitkään. Olemme kehittäneet erilaisia palveluita tuotteiden eliniän pidentämiseksi ja pyrimme kiertotalouden toimijaksi.

Aarre-palvelussa asiakkaan tuotteet kierrätetään käyttäjältä toiselle yrityksen sisällä. Ylimääräiset tuotteet (esim. työntekijän työsuhteen loppuessa) palautetaan pesulan kautta Image Wearin varastoon ja toimitetaan seuraavalle käyttäjälle tilausten mukaan. Tilauksen mukana uudelle käyttäjälle menee tieto siitä, että hän on saanut käyttöönsä kierrätetyn tuotteen.

Työvaatelainaamo -palvelussa yritys voi vuokrata tarvitsemansa työvaatteet käyttöönsä tarvitsemakseen ajaksi. Tuotteet palautetaan joko lähimpään myymälään tai suoraan pesulaan, josta ne pesun ja tarvittaessa korjauksen jälkeen palautuvat Image Wearin varastoon.

Vaatelaastarilla voi korjata itse helposti pienet reiät ja repeämät työvaatteissaan ja sitä kautta pidentää vaatteen elinikää.

Elinkaarensa lopussa olevat tuotteet voidaan kierrättää Kierre -tekstiilikomposiittituotteiksi. Tuotteet silputaan ja yhdistetään kierrätysmuovisilppuun ja sidosaineisiin ja näistä valmistetaan granulaattia, josta voidaan valmistaa esim. puiston penkkejä, kukkalaatikoita tai pöytiä.