Suojavaatestandardit

EN 343 Sateelta suojaava vaatetus

Määrittelee vaatimukset ja testausmenetelmät suojavaatetukselle, joka suojaa sateelta, sumulta ja maan kosteudelta.

EN 20471 Näkyvä varoitusvaate ammattikäyttöön

Standardissa määritellään vaatimukset suojavaatetukselle, joka takaa käyttäjän näkyvyyden vaarallisissa tilanteissaajoneuvojen valojen valaisemana pimeälläkaikissa valaistusolosuhteissa päivällä.

Suojausluokat jaetaan näkyvien materiaalien pinta-alan mukaan kolmeen suojausluokkaan.

luokka 3 paras, luokka 1 huonoinpinta-ala mitataan pienimmästä koosta valmiista vaatteestaluokan 1 vaatteissa voidaan käyttää myös yhdistelmämateriaalia (sekä heijastava että fluoresoiva).

EN 342 Kylmältä suojaava vaatetus

 Määrittelee suojavaatimukset ja testausmenetelmät kylmältä suojaavalle vaatetukselle. Kylmä määritellään lämpötilan (alle – 50C), kosteuden, tuulen ja lämpösäteilyn yhdis- telmänä.

Vaatimukset eivät välttämättä estä ruumiin ääreisosien (kädet, jalat, kasvot) kylmettymistä.Lähde:SFS-KÄSIKIRJA 166, Suojavaatteet, suojakäsineet ja ammattijalkineet 2015

EN 13034 PB + A1:2009 Suojavaatetus nestemäisiä ja kemikaaleja vastaan

Määrittelee vähimmäisvaatimukset rajoitettuun käyttöön tarkoitetulle ja uudelleen käytettävälle kemikaalinsuojavaatetukselle. Tilanteisiin, joissa altistus on pieni suihku, nestemäinen aerosoli tai roiske, joita vastaan ei tarvita täydellistä suojaa nesteen läpäisyltä.

Standardi sisältää sekä kemikaalinsuojapuvut (tyyppi 6) että vartalon osittaisen suojauksen (tyyppi PB[6]).

EN ISO 11612 Kuumuudelta ja tulelta suojaava vaatetus

Suojavaatetus on tarkoitettu käyttäjille, jotka tarvitsevat rajoitetusti palavaa suojavaatetusta ja jotka altistuvat lämpösäteilylle, liekki- ja kosketuskuumuudelle tai sulametalliroiskeille.

Taso 1 osoittaa suojausta alhaisella riskitasollaTaso 2 osoittaa suojausta keskinkertaisella riskitasollaTaso 3 osoittaa suojausta korkealla riskitasolla.

Standardia ei sovelleta palomiesten sammutusasuun tai hitsaukseen sekä vastaaviin töihin tarkoitettuun vaatetukseen. 

EN 1149-5 Suojavaatetus sähköstaattisilla ominaisuusilla

Tämä eurooppalainen standardi EN 11495 vuodelta 2008 määrittelee staattista sähköä johtavan, täydellisen maadoitusjärjestelmän osana käytettävän suojavaatetuksen materiaali- ja mallivaatimukset syttyvien varauksien välttämiseksi.

Vaatimukset eivät välttämättä riitä hapella kyllästyneisiin syttyviin olosuhteisiin. Tämä eurooppalainen standardi ei sovellu suojaukseen pääjännitteiltä. 

EN 61482-2 Valokaari vaarallisiin töihin kehitetty testi

Määrittelee suojavaatimukset ja testausmenetelmät materiaaleille ja vaatteille sähköisen valokaaren aiheuttamaa vaaraa vastaan. Materiaalin suorituskykyä mitataan määrittelemällä materiaalin läpi siirtyvän lämmön määrä.

Luokka 1: 4 kA sähkövirran valokaaren kohdistus 500ms ajanLuokka 2: 7kA sähkövirran valokaaren kohdistus 500ms ajan

EN ISO 11611 Suojavaatetus hitsaukseen ja vastaaviin töihin

Suojavaatetus on tarkoitettu suojaamaan käyttäjäänsä hitsauskipinöiltä, pieniltä sulametalliroiskeilta, lyhytaikaiselta liekkikosketukselta ja kaaren lämpösäteilyltä sekä minimoimaan sähköiskun mahdollisuus lyhytaikaisessa, tahattomassa kosketuksessa jännitteisiin sähköjohtimiin noin 100 v d c. jännitteeseen normaalissa hitsaustyössä.

Luokan 1 mukainen vaatetus suojaa käytettäessä vähemmän vaarallisia hitsausmenetelmiä ja tilanteissa, joissa syntyy vähemmän kipinöitä ja lämpösäteilyä.Luokan 2 mukainen vaatetus suojaa käytettäessä vaarallisempia hitsausmenetelmiä ja tilanteissa, joissa syntyy enemmän hitsauskipinöitä ja lämpösäteilyä.

EN ISO 14116 Kuumuudelta ja tulelta suojaava vaatetus

Määrittelee vaatimukset suojavaatetuksen liekinleviämisominaisuuksille. Tämän standardin mukainen vaatetus suojaa käyttäjäänsä tilapäiseltä ja lyhytaikaiselta kosketukselta pieniin liekkeihin olosuhteissa, joissa ei ole erityistä kuumavaaraa eikä muun tyyppistä termistä riskiä.