EN 17353 Näkyvyyttä lisäävä vaatetus

Näkyvyyttä lisäävän vaatetuksen standardi

EN 17353 -sertifioidut tuotteet on tarkoitettu tilanteisiin, joissa käyttäjän pitää erottua hyvin. EN 17353 asettaa vaatimukset tuotteiden näkyvyydelle olosuhteissa, joihin liittyy keskinkertainen riski. Näkyvyyttä lisäävä työvaate auttaa käyttäjää erottumaan heikossa näkyvyydessä keskisuuren riskin tilanteissa missä tahansa päivänvalossa ja/tai ajoneuvon ajovalojen tai valonheittimien valaistuksessa pimeässä. EN 17353 -standardin mukaisesti sertifioidut tuotteet ovat työntekijöille, joiden tulee erottua, mutta eivät työskentele korkean riskin tilanteissa. EN 17353 tuotetta ei ole siis tarkoitettu korkean riskin tilanteisiin, joissa käyttäjän näkyvyyttä lisätään kaikissa valaistusolosuhteissa standardin EN ISO 20471 mukaisesti sertifioiduilla suojaimilla.

EN 17353 -standardin mukaisesti sertifioiduissa tuotteessa on ilmoitettu valaistusolosuhteiden ja näkyvien materiaalien pinta-alojen mukainen suojausluokka. Standardissa EN 17353 on kolme eri näkyvyysluokkaa, joista paras on AB3. Tyyppi A suojaa vain päivänvalossa (päivänäkyvyys) ja työvaate sisältää vain fluoresoivaa materiaalia. Tyyppi B suojaa illalla ja yöllä (pimeänäkyvyys) ja tuote sisältää vain takaisinheijastavaa materiaalia. EN 17353 -standardin tyypin B mukaisesti sertifioiduissa tuotteissa on oltava heijastinmateriaalia joko raajoissa (tyyppi B2) tai vartalolla tai sekä vartalolla että raajoissa (tyyppi B3). Tyyppi AB suojaa sekä päivänvalossa, hämärässä että pimeässä (sekä päivänäkyvyys että pimeänäkyvyys). EN 17353 -standardin tyypin AB mukaisesti sertifioiduissa tuotteissa työvaate sisältää takaisinheijastavaa ja fluoresoivaa materiaalia tai materiaaleja, joilla on molemmat ominaisuudet.

Standardin EN 17353 käyttöohje